Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor...

TOPLANTIYA ÇAĞRI

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 5393  Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesi uyarınca    Beyoğlu    Belediye  Meclisinin  2018 Yılı, ARALIK AYI Toplantısı, 03 ARALIK 2018 PAZARTESİ  gününden, 07 ARALIK 2018 CUMA  günü  akşamına  kadar  gün süre ile  saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye  Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Ahmet Misbah DEMİRCAN
Belediye Başkanı 

GÜNDEM : 

1- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince, unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) maddesine istinaden,  Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Asmalımescit Mahallesi, 315 ada, 28 parsel  sayılı 412,00 m2 alanlı taşınmaz ile Belediyemiz adına kayıtlı Gümüşsuyu Mahallesi, 750 ada, 114 parsel, 30.507,80 m2’nin 15285/610156=764,25 hissesinin (takas yapılacak taşınmaza isabet edecek m2’nin) takas işlemlerinin yapılmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

3- İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.11.2018 gün ve 3560 sayılı kararı ekinde Belediyemize gönderilen 361 ada, 42 parsele ait Avan Projesinin onaylanmasına dairKentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi.

4- İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.11.2018 gün ve 3559 sayılı kararı ekinde Belediyemize gönderilen 386 ada, 22 ve 35 parsellere ait Avan Projesininonaylanmasına dair Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi.

5- Riskli alan ilan edilen bölge içerisinde kalan ve “I.Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen 3562 ada, 2 parselde bulunan yapıların yenilenmesi amacıyla, Kentsel Dönüşüm Projesinde kullanılmak üzere, 18.000.000 TL.’lik yardımın 30.000.000TL.’lik mali yardıma ek olarak 5216 sayılı Belediye Kanununun 27/5. Maddesi kapsamında Büyükşehir Belediyesinden alınması ve bu hususta hazırlanacak protokollerin imzalanması için Belediye Başkanına Yetki verilmesine dair Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğünün teklifi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; Evlendirme İşlemleri Karşılığında 2019 yılında Uygulanacak Ücret Tarifelerine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 39.maddesi uyarınca; Belediye Meclis Başkanı ve Üyelerine, Meclis Toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3/1’ini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda Huzur Hakkı ödenmesine dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi