Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

Kütüphane Müdürlüğü 

Amaç

Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak kurulmuş olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gören müdürlüklerin; 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teşkilat ve Bağlılık;

Teşkilat

Müdür, Kütüphane Hizmetleri Şefliği, Memur, Kütüphaneciler, Beyoğlu Belleği sorumlusu, Hizmetli personelden oluşur. 

Bağlılık

Kütüphane Müdürlüğü,  Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan,  bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Kütüphane Müdürlüğü, Beyoğlu’nun kültürel seviyesini daha da yükseltmek, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm ilçe halkına kitap okumayı sevdirmek,  ilçemizle ilgili her türlü eser, film, belge ve bilgiyi arşivleyip araştırmacıların hizmetine sunmak, Beyoğlu hakkındaki yayınlara destek vermek, gerekirse yeni eserler hazırlanmasını sağlamak,  ilçemizin bilgi ve entelektüel birikimini yurtiçi ve yurtdışında layıkıyla temsil etmek amacı kurulmuştur.

Başta kardeş şehirlerimiz olmak üzere çeşitli ülkelerdeki şehirler ve buradaki yerel yönetimler, kütüphaneler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapar. Farklı kültürleri ve ilçesinin zengin kültürünü tanıma konusunda Beyoğlu halkına vizyon kazandırır.

Müdürlüğün asıl hedef kitlesi okuyan öğrenciler ile çalışan çocuklardır. Bilgiye erişmelerinde onlara rehberlik hizmeti sunar, dersleri ve ödevleri konusunda gerekli desteği verir. Aranılan bilgilere; kitap, süreli, sesli, görsel yayınlar ve internet yolu ile kolayca ulaşılmasını sağlar. Ayrıca hedef kitle ve velilerine yönelik kişisel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri düzenler.

Bilgisayar ve bilişim teknolojileri konusunda eğitim programları düzenlemek, bilgisayar kullanma noktasında tecrübe ve bilgi eksikliği olanlara yardımcı olmak, milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri anmak ve yeni kuşaklara sevdirmek, kimsesiz ve fakir öğrencilere eğitim yardımı yapılmasını kolaylaştırmak, vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, araştırma yapanlara gerekli kolaylığı ve dokümanları sağlamak, kitap ve diğer kaynakları sürekli zenginleştirmek, konferanslar, kurslar, seminerler, tiyatro, film gösterileri sunmak, kaynak kitap okumaları gerçekleştirmek, kütüphanede görevli personelin kendilerini daha da geliştirebilmeleri için seminer ve kurslara katılmalarını teşvik etmek Müdürlüğümüzün diğer temel görevleri arasındadır.

Kütüphane Müdürlüğümüz bu faaliyetleri yaparken zaman zaman resmi veya sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapar, talep ve ihtiyaçlara göre çeşitli mahalle ve semtlerde şubeler açar.

 
Dahili Telefon
Harici Telefon
MÜDÜR - HÜLYA KÖMÜRCÜ 711  
KÜTÜPHANE BÜRO 712  
BEYOĞLU BELLEK    361 33 14
TURABİBABA KÜTÜPHANESİ   361 3314 - 361 3914

 

SEMT KONAKLARI        444 0 160 DAHİLİ HARİCİ
KASIMPAŞA   256 61 25 - 256 61 18 Anaokulu: 235 90 51
BADEMLİK  612 255 77 95
TOPHANE  615 252 24 80 - Kreş: 245 71 74
ÖRNEKTEPE  611 320 28 89 - 88
KADIMEHMET  614 238 11 44
DOLAPDERE  626 250 58 70
AYNALIKAVAK  613 361 65 00
OKMEYDANI  618 250 40 01
YENİŞEHİR  617 250 32 76
HACIAHMET  718 250 82 39
FETİHTEPE  722 250 85 42
ÇIKSALIN    
CİHANGİR    
Kütüphane Müdürlüğüne Bağlı Birimler
Turabibaba Kütüphanesi
Beyoğlu Belleği
Okmeydanı Kütüphanesi
Kütüphane Müdürlüğüne Bağlı Şeflikler
Kütüphane Hizmetleri Şefliği
Semt Konakları ve Eğitim Şefliği

Kütüphane Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...

Kütüphane Müdürlüğü Haberleri

 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi