B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
O

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Ğ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
U

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
B

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
L

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
D

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
Y

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
E

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
S

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
İ

Beyoğlu'nun Tüm Renkleri...
BEYOĞLU BELEDİYESİ

Organizasyon Şeması

BAŞKAN
AHMET MİSBAH DEMİRCAN

BAŞKAN VEKİLLERİ
1. Başkan Vekili: BÜLENT KATKAK
2. Başkan Vekili: İLHAN TURAN

BAŞKAN DANIŞMANI
MÜRSEL TORUN
ARİF KÖKLÜ

BAŞKANA BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
1. Özel Kalem Müdürlüğü    
2. Teftiş Kurulu Müdürlüğü
3. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
4. İç Denetçi

BAŞKAN YRD.  (MİMAR) İLHAN TURAN BAŞKAN YRD. ŞERİFE TAŞBAŞI
1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2. Plan ve Proje Müdürlüğü  
3. Etüd Proje Müdürlüğü  
4. Mali Hizmetler Müdürlüğü    
5. Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Müdürlüğü    

BAŞKAN YRD.  FATİH ÇAKMAK BAŞKAN YRD. YASİN BALCI
1. Fen İşleri Müdürlüğü   1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
2. Temizlik İşleri Müdürlüğü 2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3. Veteriner İşleri Müdürlüğü 3. Kütüphane Müdürlüğü
4. Sağlık İşleri Müdürlüğü 4- Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü
    
BAŞKAN YRD.  EROL ÖKTEN BAŞKAN YRD. SELİM ERBAŞ
1. Zabıta Müdürlüğü   1. Hukuk İşleri Müdürlüğü
2. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2. Yazı İşleri Müdürlüğü
3. Halkla İlişkiler ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
4. Bilgi İşlem Müdürlüğü