Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve Aranacak Şartlar

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri :

Otel, Apart Otel, Pansiyon, Kahvehane, Kırahathane, Kır kahvesi, Çay Bahçesi İddia bayi, Ganyan Bayii, İçkisiz Cafe, İnternet Salonu Oyun Salonu, Atari Salonu Gazino, Taverna, Pavyon Dans Salonu, Kokteyl salonu, Diskotek, Bar, Birahane, Gece Kulubü, İçkili Lokanta, İçkili Çalgılı Lokanta, İçkili Kafeterya, İçkili Cafe Düğün Salonu Sinema, Tiyatro, Gösteri merkezi, Sirkler, Lunaparklar, Hamam, Sauna, Sıhhi Banyo, Gibi işletmeler Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak adlandırılır.

Aşağıda müessesenizin durumuna göre istenen belgeler hazırlandıktan sonra, Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce işletme ruhsatı müracaatı yapılır.

İlgili işletmenin iş nev’ine göre Ruhsat ve Denetim müdürlüğü tarafından; İstanbul Büyük Şehir İtfaiye Müdürlüğüne (Yangın, patlama v.b yönünden), İlçe Emniyet Müdürlüğü (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), İlçe Tapu Müdürlüğü (kat malikleri ve muvafakat yönünden), Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (imar yönünden), Belediye Zabıta Müdürlüğüne (çevre ve gürültü yönünden) Gerekli görüldüğünde diğer resmi-özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için müdürlüğümüz tarafından yazı yazılır. Bu kurumlardan uygunluk görüşleri yazılı olarak Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra oluşturulan ruhsat komisyonunca mahallinde tetkikleri yapılır varsa eksikler ve noksanlar giderilmesi için uyarılır. Eksik ve noksan yoksa Ruhsat harçları yatırılarak İşletme Açma ve Çalışma Ruhsatı basımı yapılarak imzaya sunulur. İmza işlemi biten İşletme ruhsatı Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak Çerçevelenerek Çevreye duyarlı kağıt çantası içinde şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir. Verilen Ruhsatların aslı yönetmelik gereği İşletmede herkesin görebileceği bir yere asılır.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE İŞYERLERİ RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

A GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER
1. RUHSAT BAŞVURU BEYAN FORMU
2. T.C. KİMLİK KARTI veya NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3. SİCİL NUMARASI KAYDI (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliği (Belediye))
4. VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
5. TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Asıl Suretlerde Damga Harcı Makbuzu bulunacaktır.)) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.
6. SAĞLIK RAPORU ASLI ("Bulaşıcı Hastalığı Yoktur" ibareli )
7. İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret)
8. YERLEŞİM YERİ BELGESİ
9. İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Son Altı 6 (Altı) Ay İçerisinde Çekilmiş)
10. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ALIM veya DOLUM FATURASI
11. ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Bağlı Olduğu İşkoluna Ait Esnaf Odasından)
12. USTALIK BELGESİ (Lokantalardan istenir.)
13. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna için istenir.) - İŞYERİNİN BASİT KROKİSİ
14. ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)
B TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER
1. RUHSAT BAŞVURU BEYAN FORMU
2. ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ
3. SİCİL NUMARASI KAYDI (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliği (Belediye))
4. İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
5. VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
6. TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Asıl Suretlerde Damga Harcı Makbuzu bulunacaktır.)) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.
7. TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO)
8. YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI ALIM veya DOLUM FATURASI
9. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta adresi) - ŞİRKET KAŞESİ
10. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna için istenir.) - İŞYERİNİN BASİT KROKİSİ
11. USTALIK BELGESİ (Lokantalardan istenir.)
12. YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI (Noter Tasdikli Asıl Sureti–Mesul Müdürlük İçin)
13. ÇALIŞMA İZİN BELGESİ (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacaktır. Yabancı Uyruklulardan istenir.)

İstenilen Belgeler Yönetmelik Gereği Son 6 (Altı) Aylık Olacaktır

NOT: İşyeri nevine göre bu belgelerden bazıları arttırılabilir.

KEP nedir?

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Aranacak Şartları Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.

 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi