Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

Devir Ruhsatlar İçin İstenen Evraklar

DEVİR VE VERASETEN İNTİKAL EDEN RUHSATLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. DEVİR SENEDİ (Noterden – Asıl Suret)
2. VERASET İLANI (Varislerden Feragatname ya da Muvafakatname –Noter Tasdikli Asıl Suret)
3. TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Asıl Suretlerde Damga Harcı Makbuzu bulunacaktır.)) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.
4. DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN SİCİL NUMARASI KAYDI (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliği (Belediye)) 
5. RUHSATIN ASLI
6. Not: Bu belgelere ek olarak;  devir yada veraset intikali ile ruhsat alacak olan gerçek (şahıs) yada tüzel (şirket) kişi normal ruhsat başvurusunda istenilen aşağıdaki belgeleri de hazırlaması gerekmektedir.
A GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER
1. T.C. KİMLİK KARTI veya NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
2. SAĞLIK RAPORU ASLI ("Bulaşıcı Hastalığı Yoktur" ibareli )
3. İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret)
4. YERLEŞİM YERİ BELGESİ
5. İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Son Altı 6 (Altı) Ay İçerisinde Çekilmiş)
6. ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Bağlı Olduğu İşkoluna Ait Esnaf Odasından)
B TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER
1. ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ
2. İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
3. TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO)
4. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) - PTT, Türkep, TNB KEP gibi yetkili firmalardan temin edilebilir.
5. YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI (Noter Tasdikli Asıl Sureti–Mesul Müdürlük İçin)
6. ŞİRKET KAŞESİ VE VEKALETNAME
 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi