Yardım

Bireysel e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

    Yardım

Kurumsal e-Belediye

Sisteme Bireysel giriş yaparak ikametgah bilgililerinize lorem bilgilerinize ulaşıp güncelleyebilir, vergi borcu ve ipsum lorem hakkında bilgi edinip borçlarınızı Online olarak ödeyebilirsiniz.

 

Yasemin ÖzenBireysel Kullanıcı

 Ayarlar Çıkış

Kişisel Bilgiler

 
51264581220 0532 154 1215 Tomtom Mah. Eski Çiçekçi Sk.
No:3 Beyoğlu
12.95TL  
 

Beyoğlu Belediyesi Hizmetler

 
 
Beyoğlu Belediyesi İletişim Merkezi444 0 160EN
-
-
-
 
 

Yüzer Tesis Ruhsatı İçin İstenen Evraklar

Yüzer Tesisler :

Yüzer Lokanta, Yüzer kafeterya, 
Yüzer içkili Lokanta, Yüzer İçkili kafeterya

Gibi yüzer olarak faaliyet gösteren Deniz üzerindeki  Deniz araçlarına; Aşağıda müessesenizin durumuna göre istenen belgeler hazırlandıktan sonra,  Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne  Şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce işletme ruhsatı müracaatı yapılır.

İlgili işletmenin iş nev’ine göre Ruhsat ve Denetim müdürlüğü tarafından; Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), Liman Başkanlığına (liman başkanlığı görüşü yönünden), Gerekli görüldüğünde diğer resmi-özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için müdürlüğümüz tarafından yazı yazılır.

Bu kurumlardan uygunluk görüşleri yazılı olarak Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra  oluşturulan ruhsat komisyonunca mahallinde tetkikleri yapılır varsa eksikler ve noksanlar giderilmesi için uyarılır.

Eksik ve noksan yoksa Ruhsat harçları  yatırılarak İşletme Açma ve Çalışma Ruhsatı basımı yapılarak imzaya sunulur.

İmza işlemi biten İşletme ruhsatı Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak Çerçevelenerek Çevreye duyarlı kağıt çantası içinde şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir.

Verilen Ruhsatların aslı yönetmelik gereği İşletmede herkesin görebileceği bir yere asılır.

TEKNE EVRAKLARI;
1. Denize Elverişlilik Belgesi (Liman Başkanlığından)- (Noter Tasdikli Suret)
2. Tonilato Belgesi-(Noter Tasdikli Suret)
3. Gemi Tasdiknamesi- (Noter Tasdikli Suret)
4. Yangın Sertifikası- (Noter Tasdikli Suret)
5. Atık Alma Belgesi- (Noter Tasdikli Suret)
6. Can Kurtarma Teçhizatı-(Noter Tasdikli Suret)
ŞAHIS İSE;
1. Başvuru Formu,
2. Yerleşim Yeri Belgesi (Bağlı Bulunduğu Muhtarlıktan)
3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden),
4. Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Sağlık Raporu (Özel veya Devlet Hast.-Sağlık Ocağı),
5. Sabıka Kaydı, (Cumhuriyet Başsavcılığından)
6. Vergi Levhasının Fotokopisi,
7. 2 Adet Fotoğraf
8. Sicil Numarası Kaydı.( Belediye Mali Hizmetler Müd.’den)
ŞİRKET İSE;
1. Başvuru Formu,
2. Şirketin Kuruluş Gazetesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),
3. Son Durum Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),
4. İmza Sirküleri (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),
5. Ticaret Faaliyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),
6. Vergi Levhasının Fotokopisi,
7. Yönetim Kurulu Kararı Tutanağı (Mesul Müdür lük için. Noter Tasdikli Sur.),
8. Şirket Kaşesi,
9. Sicil Numarası Kaydı.( Belediye Mali Hizmetler Müd.’den

Yüzer Tesisler için Ruhsat işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığının görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır.

İstenilen Belgeler Yönetmelik Gereği Son 6 (Altı) Aylık Olacaktır

 
 
 
 
 
Beyoğlu Belediyesi, Eurocities Avrupalı Kentler Birliği üyesidir.
 
© 2015 Beyoğlu Belediyesi